31 Aralık 2014 Çarşamba

Grafik ve Web Tasarım

Firmanızın kurumsal kimliğini yansıtmak, bir ürün ya da hizmeti tanıtmak gibi amaçlar için hazırlanmış ve en hızlı iletişim yollarından biri olan web sitelerinin oluşturması sürecine web tasarım denir.
İnternet'in görsel yüzü olarak ifade edilen İnternet siteleri, gün geçtikçe artan bir öneme sahip. İnternet dünyasının büyüklüğü ve diğer medya kanalları arasında etkinlik yönünden öne çıkmış olması göz önünde bulundurulduğu zaman, firmamızın İnternet üzerinde tanınması amacı ile bir  İnternet sayfası olmasının gerekliliğini ve önemini hatırlamış oluruz.
Kurumsal kimliğinizi yansıtan, kolay ulaşılabilen, son tasarım teknolojileri ile hazırlanmış özgün web tasarım sahibi olmanız, firmanızın itibarını arttıracaktır.

Firmanıza ait kurumsal tasarımları, firmanızın adını büyük kitlelere duyurarak, ekonomik biçimde firmanızın reklamını yapmanızı sağlayacaktır. Size özel tasarlanan İnternet sayfaları ile firma imajınızı güçlendirerek, firmanızın kalitesini ön plana çıkarmış olursunuz. Grafik tasarım hedef kitlenize iletmek istediğiniz mesajın, yazı, tasarım ve görsel nesneleri bir arada kullanarak farklı boyutlarda olacak belli bir düzlem üzerinde bir araya getirilmesidir. Grafik tasarımın içerisine afiş, kartvizit, broşür, kitaplar, logo tasarımı gibi birçok konu girmektedir.
Grafiker ya da grafik tasarımcısı farklı kökenlerden gelmiş, fakat aynı anlamı ifade eden kelimelerdir. Grafik tasarım işi ile uğraşan kişiler yaptıkları işlerin dersini almış insanlardır. Sadece bilgisayar bilginizin iyi seviyede olması bu iş için yeterli değildir. Grafik tasarımı bir sitenin ihtiyacı olan her noktanın ortaya çıkarılmasında baş rol oynar. Bunun için tasarımcı olan kişi son derecede iyi tasarımı yapacak, hayal dünyası geniş bir kişi olması ve hayal gücü anlamında çok fazla bilgiye sahip olması yapacağı işlerde işini kolaylaştıracaktır.

Kanunlarda Websitesi Zorunluluğu

Sitemizde, İstanbul web tasarım şirketleri ve web tasarım fiyatları konusunda bilgiler bulabilirsiniz.
Bu sitede yer alan ve reklam yapmış olan siteler genel anlamda büyük şirketlerden oluşmuş olup yaptıkları işler ile isimlerini duyurmuşlardır. Yapacakları işlerin güvencesi ile birlikte satmakta olan bu firmalar işinizi kısa bir sürede çözeceklerdir.
Günümüzde şirket tanıtımı için hedef kitleye ulaşmanın en etkili yolu web sitesi açmaktır. İnternet denizinde "gerçekten" var olabilmek için şirketinizin  kurumsal kimliğine uygun görsel tasarım eşliğinde sanal dünyaya sunulan bir web sayfası reklam ve pazarlama alanında şu an en etkili araçtır.

 Yeni Türk Ticaret Kanununda yapılan ve sermaye şirketlerine İnternet sayfası zorunluluğu getiren değişiklik ile şirketlere zorunlu web sitesi hükmü getirilmiştir. Bu noktada arayış içerisinde olan siz değerli firma sahipleri için web tasarım, tasarım firmalarının rehber sitesi olan bu siteyi açmış bulunmaktayız. İstanbul tasarım şirketi olan ve siz değerli misafirlerimize tasarımı hizmeti sunan firmaları çok yakında sitemizde bulabilirsiniz.
Yaşadığınız ilde bulunan herhangi bir tercüme firmasından çeviriniz ile ilgili fiyat bilgisi ve kalite bilgisi alıp firmamız ile karşılaştırabilirsiniz. Bu karşılaştırma sonunda hangi firmanın değerli olduğunu anlayacaksınız.
Böylece sadece 3 ay önce açılıp 10 senedir bu işi yaptığını iddia eden ve joomla,wordpress,drupal gibi ücretsiz yazılımları ücret karşılığında web tasarım konusunda bilinci olmayan şirketlere pazarlayan kişilerin sektörden çekilmesine ve Türk yazılım ve tasarım anlayışının çok daha fazla gelişmesine yardımcı olabilirsiniz.

19 Aralık 2014 Cuma

Başarılı Web Tasarım

Web tasarım 21.Yüzyılın еn büyük iki yеniliğindеn birisi оlаn intеrnеtin görsеl yüzüdür. İntеrnеt web tasarımı ilе birliktе günümüzdе bilgi pаylаşımının vе аrаştırmаnın еn еtkili mеcrаlаrındаn biri hаlinе gеlmiştir.İntеrnеtin еn büyük аvаntаjı hеm sеrvis sаğlаmаsı hеm sеrvis аlаbilmеsidir. Bu sеbеplе diğеr ilеtişim mеcrаlаrınа оrаnlа çоk dаhа hеsаplı vе еtkilidir.
Web siteleri kurumlаrın vеyа birеylеrin kеsintisiz еrişilеbilеn tаnıtım vе ilеtişim mеcrаlаrıdır. Wеb sаyfаnızdа şirkеtiniz vеyа şаhsınız аdınа tüm vеrilеri tоplаyаbilir hеdеf kitlеnizе brоşür vе fоrmlаr göndеrеbilirsiniz.
Wеb sitеlеri bеlirlеnеn hеdеf kitlеnin ihtiyаçlаrınа görе tаsаrlаnır. İntеrnеt kullаnıcılаrı gеnеl оlаrаk аrаdıklаrı kоnulаrı аrаmа mоtоrlаrı üzеrindеn аrаrlаr. Bu sеbеplе wеb sitеlеrinin аrаmа mоtоrlаrınа uyumlu bir şеkildе tаsаrlаnmаsı еn önеmli öncеliktir. Fаkаt sаdеcе аrаmа mоtоrlаrınа uyumlu bir web tasarımı аyırt еdilmеnizi sаğlаmаz. Rеkаbеtin sоn dеrеcе yоğun bir şеkildе yаşаndığı intеrnеt dünyаsındа ön sırаlаrdа yеr аlаbilmеk için wеb sitеlеrinin tasarım kаlitеsi vе kоlаy kullаnılаbilirliği rаkiplеrinizе görе bir аdım öndе оlmаnızı sаğlаyаcаktır.
Wеb tаsаrım birçоk intеrnеt kullаnıcısı tаrаfındаn görsеlliği ifаdе еdеn bir kаvrаm оlаrаk аlgılаnmаktаdır. Fаkаt bu tаnım tаm оlаrаk web tasarım kаvrаmının аnlаmını yаnsıtmаmаktаdır. Wеb tаsаrımlаrı içеrik, görsеl tаsаrım еntеgrаsyоnu ilе оluşur.
Wеb sitе tаsаrımlаrındа uyulmаsı gеrеkеn еn önеmli ölçüt içеrik vе tаsаrımın birbirini tаmаmlаmаsıdır.
BАŞАRILI WЕB TАSАRIMLАRINDА ОLMАSI GЕRЕKЕNLЕR
  • Wеb tаsаrımındа sаdеlik vе kullаnışlılık hеr zаmаn için intеrnеt kullаnıcılаrının tеrcih sеbеbidir.
  • Web tasarımının sаdеliği vеrilmеk istеnеn mеsаjın kullаnıcıyа nеt bir şеkildе vеrilmеsini sаğlаr.
  • Wеb tаsаrımlаrındа rеnk kаrmаşаlаrındаn kаçınılmаlıdır. Tüm sitеnin wеb tаsаrımındа birkаç rеnktеn оluşаn rеnk kоmbinаsyоnu kullаnılmаlıdır. Wеb tаsаrımlаrındа çоk fаrklı rеnk kullаnımlаrı intеrnеt kullаnıcılаrını fаzlаsıylа yоrаr vе sitеdеn çоk kısа sürеdе аyrılmаlаrınа sеbеp оlur.
  • Wеb sitе tаsаrımlаrındа еn аz görsеl tаsаrımlаr kаdаr önеmli оlаn bir kоnu sitеnin kullаnılаbilir vе gеzinti kоlаylığının оlmаsıdır.
  • Wеb sitеlеrindе еk yаzılım gеrеktirеn sаyfаlаr kullаnılmаmаlıdır. Wеb sitеlеri ziyаrеtçilеri tаrаfındаn еk yаzılımlаr gеnеlliklе güvеnli оlаrаk görülmеmеktе аyrıcа yüklеmе işlеminin bеlirli bir sürе аlmаsındаn dоlаyı kullаnıcılаrın wеb sitеlеrini ziyаrеtlеrini еngеllеyеn еn tеmеl nеdеnlеrin bаşındа gеlmеktеdir.
  • Wеb sitе tаsаrımlаrındа içеrik kоlаy аnlаşılır bir dillе оluşturulmаlıdır.
  • Аnlаmı dеstеklеyеn wеb tаsаrımlаrı ilе wеb sitеlеri bütünlеştirilmеlidir.
  • İçеriğin еtkilеşimli оlаrаk kullаnıcıyа sunulmаsınа оlаnаk sаğlаyаn web tasarımları hеr zаmаn için wеb sitеlеrinе аrtı dеğеr kаtаr.

14 Kasım 2014 Cuma

Web Tasarımcıların Tecrübesi

Her meslekte daha tecrübe sahibi olan daha rahat çalışır. Bu her zaman böyledir. Hangi meslekte olursa olsun mesleğin ilk zamanların da bir acemilik dönemi vardır. Bu dönemi atlatmak için zamanla deneyerek ve çalışarak artık hangi işte çalışıyorsanız o işte sizin de fikirleriniz oluşmaya başlar. Web tasarım işin de kişinin hayal gücü ne kadar yüksek ise o kadar güzel tasarımlar ortaya çıkartır. İşe yeni başlayan bir tasarımcı ilk zamanlar kendini geliştirme dönemleridir. Çünkü işe başlar başlamaz direk iyi bir tasarım ortaya çıkaracak değilsiniz. Zamanla oluşur bu durum. Web tasarım da tecrübenin yanı sıra bir de güncel siteleri takip etmek gerekir. Mesela zaman zaman tasarımlar da değişiklik oluyor ve bu tasarımdaki değişikleri her zaman tasarımcıların takip etmesi gereklidir. Çünkü eski görünüm de bir tasarımı yapmak bir tasarımcıya yakışmaz. Mesela olan bir tasarımı da yeni şekle de çevirenler var. Mesela adam yaptırmış bir web tasarımı ama belirli bir zaman sonra artık kaç yıl geçtiyse aradan belli olmaz o, web siteye sahip olan firma o siteyi yeni site tasarımlarına göre uyarlanmasını isteyebilir. Bu konuda da tasarımcı o sitenin renklerine göre yeni tasarım ortaya çıkarır ve kodlaması yapılarak eski site de ki veriler yeni site aktarılır. Bu sürekli böyle devam eder.

10 Kasım 2014 Pazartesi

Web Tasarım’da Seo

 Web siteleri günümüzde insanlar ve firmalar için çok önemli bir yere sahiptir. Şu anda internette bir çok kişisel ve kurumsal web sitesi barınmaktadır. Web sitelerini kısmen televizyon kanallarındaki reklamlara benzetebiliriz. Bunun nedeni bazı sitelerin sadece reklam amaçlı kurulmasıdır ve çoğu sitenin az da olsa reklam almasıdır. Son dönemde insanların vakitlerinin büyük bir bölümünü internet ortamında geçirmeleri reklam konusunda bir çok firmayı harekete geçirmiştir. İnternette vakit geçirilen siteler genel olarak sosyal ağ siteleri, müzik siteleri ve online oyun siteleridir. Tabi bu reklamı yapabilmeniz için öncelikle belli bir ziyaretçi sayısına ulaşmanız gerekmektedir. Bunu yapabilmeniz için ise tek şart arama motorlarında üst sıralarda olmanızdır. Üst sıralarda olmanızın siteniz ile alakası şu şekildedir: Bardak kelimesi arama motorlarında aratıldığı zaman önümüze binlerce sayfa çıkmaktadır. Bu sayfaların hepsine bakmamız mümkün değildir. Bu nedenle insanlar ilk olarak 5 sayfayı daha çok ziyaret etmektedir. Böylece ilk sıralarda çıkan firmalar daha fazla müşteri çekebilir ve böylece daha fazla satış yapabilirler. Üst sıralara tırmanmanın yollarından bir tanesi seo çalışması yapmaktır. Aynı zamanda sitenize giren birisi güzel bir site görmezse bu siteden hemen çıkmak isteyecektir. Bu nedenle web tasarım konusunda da iyi bir çalışma yapılmalıdır. Bu denilenler iyi bir şekilde yapılacak olurlarsa siteniz daha fazla görüntülenecektir. Bu görüntülenme de sizin daha fazla tanınmanıza ve müşteri çekmenize yarayacaktır.

6 Kasım 2014 Perşembe

Web Tasarım Nasıl Yapılmalıdır?

         Bazı web tasarımcılar eski görünüm de ve yapı da web siteleri yapıyor. Nasıl yani derseniz. Şöyle ki web tasarım işin de görevli olan kişilerin sürekli güncel haberleri tasarımlar hakkında haberleri takip etmek gerekiyor. Bunu takip eden ve sürekli kendini geliştiren tasarımcılar her zaman kazanmaya devam edecektir. Bundan dolayı her zaman insanın kendini geliştirmesi ve yenilemesi gerekmektedir. Bir web tasarımcı tasarımı hazırlarken Kendi görüşüne göre değil müşterinin istediği şekil de hazırlamalıdır. Örneğin bir web tasarımcı bir iş aldığı zaman öncelikle planlama yapmalıdır. Eğer işin de uzmanlaşmış birisi ise zaten kendi kafasın da o otomatik olarak hemen oluşur ve yapacağı i hemen biter. Web tasarım da içerik konusuna ve sitenin yapılacağı firmanın hangi sektör de faaliyet gösterdiğine dikkat edilmelidir. Bunun önemi şundandır, Bir firma sektöründeki ağırlığa veya görünümüne göre web tasarıma sahip olmalıdır. Mesela bir holdingin web tasarımını hazırlarken renkleri ona göre seçmek tasarımı ona göre hazırlamak gerekmektedir. Bazıları bu işi çok iyi başarıyor ve hakkını veriyor. Bazı siteler de responsive uygulanmaktadır. Yani siteye girdiğiniz cihazın ekran boyutu ne olursa olsun site o boyutu almaktadır. Ama bu daha çok kod kısmına girer. Tasarımcının dikkat etmesi gereken konular bunlardır. Eğer işin de kendini geliştirmiş ve uzmanlaşmış birisi ise her zaman daha iyiye gitmeye devam edecektir.

3 Kasım 2014 Pazartesi

Tasarımda Öncü Firma

2000 yılında kurulan bu firma 14 yıl içerisinde büyük çaplı ilerleme kaydetmiştir. Bu firma ilk açıldığı zaman birkaç yıl içerisinde belirlemiş olduğu prensipler doğrultusunda kendisine kurallar koyarak işin nasıl yapılacağı hakkında kendine şartlar koymuştur. Bu şartlar kendilerine kısa zaman içerisinde geri dönmüştür. Yapmış oldukları çalışmalar doğrultusunda gittikçe büyüyen bir yapı haline gelen bu firma daha fazla çalışanı ile günümüzde daha fazla kişi ve kuruma da hizmet vermektedir. Yapmış olduğu bu çalışmalar doğrultusunda daha iyi işler çıkaran bu firma şu anda piyasanın en iyisi haline gelmiştir. Müşterilerine yaptığı çalışmalarda tam olarak onların isteklerini gerçekleştirmişlerdir ve onların ne istediğini anlayarak onlara doğru şeyi vermişlerdir. Bu memnuniyet sonrasında insanlar sizi yapmış olduğunuz doğru ve güzel çalışmalar nedeni ile başkalarına da tavsiye edecektir. Bu tavsiyeler ile size gelecek olan müşteri sayısı daha fazla olacaktır ve böylece daha fazla iş yapıp daha fazla para kazanmış olacaksınız. 14 yıl içinde kendisini örnek firma haline getiren bu firma istediği noktaya tam olarak da ulaşmış sayılmaz. Kendilerinin zaten bu konuma geleceğini bilen bu firma yetkilileri kendileri için şu anda hedef olarak yurt dışını belirlemişlerdir. Yabancı ülkelerde de bu işi yaparak kendisini bir dünya devi haline getirmeye çalışmaktadırlar. Bu onların istemiş oldukları son hedef konumundadır. Bu konuma ulaşacakları zaman yapacakları şeyler çokta belli değildir. Çünkü daha ilerisi yoktur. Bundan sonra kendilerine oluşturacakları imkan ile daha fazla kişiye daha düşük fiyat garantisi ile hizmet verebilirler.

27 Ekim 2014 Pazartesi

Web Tasarımda Bulunacaklar

1. Bu site içeriklerinde nelerden bahsediliyor?
Arama motorundan sitenize ulaşan bir ziyaretçi, sitenize girdikten sonra sitenizin hangi konulardan bahsettiğini en kısa sürede yani saniyeler içerisinde çözmek isteyecektir. Eğer bu mesajı sitenizi ziyaret eden kişiye istenilen sürede sunmazsanız bu kişi sitenizi terk edecektir. Böylece ziyaretçi kaybetmiş olacaksınız Bu her ne kadar 1 ziyaretçi olarak bakılsa da başka insanlarda bu durumu aynı şekilde karşılayacaktır.
2. Site içeriklerinde ne yazıyor?
Sitenizdeki içeriğin okunabilir olmasını sağlamalısınız. Bunun için dikkat çekici içerikler paylaşmalısınız. Internette olduğumuzu unutmayarak, kitaplarda bulunan yazılar gibi sayfalar dolusu yazılar paylaşmak okuyucuyu her zaman için sıkacaktır. Madde işaretleri, numaralandırma, başlık, alt başlık ve listeleri mutlaka kullanınız. Böylece kullanıcı daha dikkatli bir şekilde okumasını gerçekleştirebilecektir.
3. Yazılarınızın Okunabilirliği Ne Seviyede?
Sadece havalı gözüktüğü için okunması zor süslü yazı fontlarını kullanmaktan vazgeçin. Sitenizdeki paylaşımların esas amacı, sitenizde paylaşmış olduğunuz içeriklerde kullanıcılara anlatılmak istenen bilgiyi bir an önce vermek olmalıdır. Anlatılmak istenileni eğer zor bir şekilde dile getirirsek bu dikkat çekmeyecektir. Bunların yanında yazılarda kullanacağımız font boyutları da önemlidir. Küçük yazı boyutlarında yazılan yazılar okuyucunun gözünü yoracağı için pek fazla tercih edilmeyecektir. Bu nedenle orta boyutlu yani okuyucunun rahatça okuyabileceği boyutlarda yazılar yazılmalıdır.
4.Siteye Kayıt ve Abonelik Kuralları Nelerdir?

Eğer gerekli bir durum söz konusu değilse site ziyaretçilerinin sitenize kayıt olmasını istemeyin. Açık konuşmak gerekirse, insanlar internette gezinirken istediği bilgiyi toplamak ister bunun dışında başka bir şey değil. 

15 Ekim 2014 Çarşamba

İyi Bir Tasarım İçin Öğrenilecekler

Bize bir web tasarım sayfası yap diye gelen insanların istedikleri bizler için çok önemlidir. İnsanlar kendilerinin yapamayacağı şeyleri başkalarına yaptırmak zorundadırlar ve bu bilmedikleri konular hakkında bilgileri olmadığı için her zaman daha fazla şey isterler. Yapılan şeyleri yeterli görmeye bilirler. Bu sırada kendilerinden alınan paranın da bu yapılan iş için fazla olduğunu da savunurlar. Bizler bu gibi durumlarda kendimizi yatıştırmalı ve işe başlarken bazı kurallar belirlemeliyiz. Bu kurallar işimizi etkilemeyecek katı kurallar olmalıdır. Bu kuralları istediğimiz zaman bozmamak için kuralları değiştirmemek için kendimizi ikna etmeliyiz. Yapacağımız bir tasarımda insanların sadece bizden istediği kadarını yapmalıyız eğer fazladan bir şeyler yaparsak müşteriler bu tasarımın olmadığını söyleyerek işi bozmak isteyeceklerdir. Bir diğer kuralsa akrabalık bağlarıdır. Bir yakınımıza yapacağımız tasarım herkese yaptığımız tasarıma benzemeyecek biraz daha güzel yapmaya çalışacağızdır. Ancak akrabalarımız bu yapım sırasında kendilerinden para alınmamasını isteyecektir yani indirim isteyecektir ve bu da istenmeyen bir durum oluşturacaktır. Bunun için yakınlarımızın işlerini oldukça az yapmalıyız veya yapacağımız zaman onlara işe başlamadan neler olacağını söylemeliyiz. Bu şekilde her şey hakkında bilgisi olan müşteriler ya bu işi yapın diyeceklerdir ya da bu işe başlamadan işi bitireceklerdir. Böyle bir bitiş bizim açımızdan daha iyi olacaktır çünkü ele aldığımız bir işi tamamladıktan sonra eğer bu yapmış olduğumuz tasarımı beğenmeyip almamak isterlerse bu şekilde daha fazla zarara girmiş olacağız. Bu anlattığımız konular her zaman için bir çalışanın ve işverenin iş hayatında işine yarayacak bilgiler olup hayatlarında kesinlikle de karşılaşacakları sıradan durumlardır. Bu durumlara ya şimdi önlem alırlar ya da başlarına geleni çekerler.

13 Ekim 2014 Pazartesi

Tasarım ve İçerik Uyumu

Web tasarımda site tasarımının yanında sitenin içeriğinde kullanılmakta olan içerikte son derece önemlidir. Sayfa içindeki bu yazılar bizim ve tasarımcının daha özellikli olduğunu gösterir. Yazılar birbirleriyle uyumlu olmalıdır. En fazla 3 renkte yazılmalıdır yazılar. Bunlar menüler, başlıklar ve içerik olarak belirlenebilir. Menüde beyaz, başlıklarda siyah, içeriklerde gri rengi kullanılabilir. Tabi bu renk seçimleri sitenin ana tasarımı ele alınarak yapılırsa daha da bir uyum içerisinde olacaktır. Böylece daha göz alıcı bir tasarım elde edilmiş olacaktır. Tasarımda kullanılacak renklerde sitenin ne üzerine yapılıyorsa o konuda dikkat çekici olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak bir kasabın internet sayfasının web tasarımını ele alalım. Burada resimlerde genel olarak et resimleri kullanılacağı için sayfamızın renkleri daha fazla olarak kırmızı renklerine yakın tonlarda olmalıdır. Bunun nedeni kırmızı renginin eti daha canlı bir şekilde göstermesidir. Bunun yanında eğer ki koyu renkler kullanırsak sayfada kullanılacak resimler cansız duracaktır ve dikkat çekiciliğini kaybedecektir. Resimler koyu renkler altında boğuk kalacağı için olmayacaktır. Bu gibi durumlarda eğer ki ne yapmamız gerektiğini bilmiyorsak internette hoşumuza giden bazı sayfalara bakabiliriz. Bu sayfalardan ilham alarak işimize devam edebiliriz. N e kadar internette gezersek o kadar farklı fikri görmüş oluruz ve bu bizim için daha geniş bir düşünme havuzu yaratır. Burada birkaç tane fikri bir araya getirerek de tek bir fikir olarak sunabiliriz. Bu şekilde yapılacak bir web tasarımı daha çekici olacaktır. Çünkü birkaç fikir demek birden çok fikir anlamına gelmektedir.

3 Ekim 2014 Cuma

Web Tasarım Dersleri

Web tasarım günümüzde oldukça önemli sektörler aransa girmiştir. Bunun sebebi ise günümüzde bir çok kişinin internet ortamına kendisini kaptırmasıdır. Şuanda bir çok kişi kendisini web tasarımcı sanmaktadır aslında bu durum böyle sanıldığı kadar kolay değildir. Öncelikle şunu söylemem gerekirse tasarım sadece photoshop’la fireworks’ü bilmekle bitmiyor. Tasarım olayı daha farklıdır iş sizin kafanızda bitmektedir. Yani eğer bir web tasarımcı olmak istiyorsanız öncelikle kaliteli bir görsel zekaya sahip olmanız gerekmektedir. Peki bu tasarım yapmayı nasıl öğrenebilirim diye soracak olursanız size en kolay yolunun internetten web tasarım derslerini izlemeniz olacak serim. İnternette video sitelerinde bu konu ile ilgili bir çok konu bulunmaktadır. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama siz profesyonel bir tasarımcı olmak istiyorum diyorsanız iş burada değişir. Bu konuda sizin yapmanız gereken şey kaliteli bir web tasarım kursuna gitmek olacaktır. Günümüzde bu piyasada bir çok web tasarım kurusu bulunmaktadır bu kurslar arasından gerçekten iyi bir eğitim alacağınız kaliteli bir kurs bulmanız sizi oldukça zorlayacaktır. Bu sebeple öncelikle bu konuda iyi bir araştırma yapmalısınız. Böyle bir kursu bulduğunuz takdir de sizin de çabalarınız ve çalışmalarınızla birlikte bu işi kavrayabilir ve öğrenebilirsiniz. Daha öncede söylediğim gibi bu işe başlamadan önce kendi görsel zekanızı test etmeli ve bu konuda başarılı olup olamayacağınıza kendiniz karar vermelisiniz.

1 Ekim 2014 Çarşamba

Web Tasarımda İçerik

Artık neredeyse herkesin yaptığı web tasarım alanı her geçen gün gelişmektedir. Bunun sebebi ise keyifli ve zevkli iş olmasıdır. Bu web tasarım alanında herkes bir şey yapma peşinde fakat bu tasarımların kaliteli olanları her zaman daha fazla talep alır. Şimdi işinde uzmanlaşmış bir tasarımcı ile normal bir insanın yaptığı tasarımlar ibir değildir. Uzmanın yaptığı tasarımlarda estetik zevk olur veya o zamanın güncel tasarımlarına göre yapar fakat diğer kişi kalıplaşmış bir site yapar ve bunun beğenilmemesi durumda da moralini bozar. Web tasarım yapmak için işin de uzmanlaşmakta gerek bol tekrar ve çalışma ile bu işte başarılı olunur. Ama tasarım yaparken sürekli değişen internet aleminde güncel olarak değişen tasarımları takip etmeliyiz. Aksi takdir de yeni yapılan bir siteyi, gören müşteri sizin yaptığınız eski siteyi gördükten sonra hiç bakmadan geri çevirir.

               
Tasarımcılıkta içerik önemli bir unsurdur. Tasarımı yapılan sitenin hangi konuda ve hangi yaşa hitap edeceği çok önemlidir. Tasarımın içeriğe göre yapılması önemli bir unsurdur. İçerik ile alakasız bir tasarım olduğu takdir de o siteden bir hayır beklemeyin. İçeriğin nasıl olacağı konusunu düşünerek yapılan tasarım her konuda beğeni alır ve kabul edilir. Mesela çocuklar için oyuncak, kıyafet veya kitap gibi içerikler olacak bir site de canlı renkler ve çizgi film karakterleri kullanılmalıdır. Büyüklerin beğeneceği bir site tasarımı yaparsanız böyle sade bir tasarım olduğu takdir de o tasarım olmamış demektir. Tam tersi büyükler için yapılan bir sitenin tasarımında çocukça bir tasarımda hem komik olur hem kullanıcıyı sıkar.

Web Tasarımın İncelikleri

Web tasarım da önemli olan faktörler vardır. Tasarımın konusunu belirleyen içerik bunun başında gelir. Mesela içerik büyük insanlara hitap edecek ise eğer tasarımını ona göre yaparsınız. Konusu tasarımın kaynağıdır. Genelde herkes web tasarımı yapıyor. Bazıları çok iyi işler çıkıyor fakat diğerleri tam bir facia haline dönüşüyor. Her insan yapar veya uğraşmak ister fakat bu işte öyle direk profesyonel tasarımcı olunmuyor.


Deneyerek sürekli bir şeyler tasarlayarak bu işte kendinizi geliştirebilirsiniz. Kötü tasarımların sahipleri canınızı sıkmayın. Her insan deneyerek öğrenir. Yaptıklarından nerede hata yaptığını bularak onu düzelterek bir dahaki tasarımlarında daha iyi işler çıkarmak için yoluna devam eder. Ama ben kötü yapıyorum benden tasarımcı olmaz deyip kestirip atarsa ondan harbiden tasarımcı olmaz. Birçok insan kendi yeteneğinin farkına varamıyor. Yani tasarımcı ruhu olan bir çok insan çok alakasız işlerde çalışabiliyor. Bunun sebebi ise ya şartlar el vermiyor yada kişi farklı alanlarda para arıyor. Web tasarımcıların genel olarak hepsinin yaratıcı olması lazım. Aksi takdir de bu işten çok bir şey kazanamazlar. Birde önemli olan diğer faktör bu işi severek yapmaları gerekmektedir. İnsanlar sevmediği bir meslekte ömür boyu çalışmamalıdır. Çünkü o meslek onun bütün bir hayat boyunca para kazanacağı iştir. Akşama kadar istemediği meslekte çalışmak çok kötü bir şeydir. Yani o iş resmen işkence haline gelir.

29 Eylül 2014 Pazartesi

Web Tasarım’da İçerik ve Tasarım

Web tasarımı yapacağımız zaman dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar hazırlayacağımız web sitesinin alt yapısının daha kullanışlı ve düzgün olmasını sağlayacaktır. Bir çizelge oluşturarak siteyi hazırlarken daha az hata yapabiliriz. Yapacağımız doğru seçimler sonunda web sitesi kullanıcıları sitemizde daha fazla ilgi gösterecek ve daha hızlı çalışmamızı sağlayacaktır.

İçerik

Web sitesi tasarımı yaparken kullanacağımız en önemli şey içeriktir. Web sitelerinin oluşturma amaçlarından en önemlisi, istediğimiz bazı bilgilere herkesin ulaşmasını istememizdir. Bu nedenden dolayı web sitesi tasarımına başlarken sitede neleri paylaşacağımızı yani içerikleri bilmemiz ve tasarımımızı ona göre yapmamız gerekir. Web sitesi içeriklerini önceden elimize alırsak ne türde bir web sitesi yapacağımız için bize yardımcı olur. İçerik hakkında dikkat etmemiz gereken bir diğer unsurda uzun sıkıcı cümleler yerine basit ve sade şekilde cümleler kullanmaktır. İçeriğin sayfa ziyaretleri sırasındaki rolü de önemlidir. Tasarımı güzel bir sitenin içeriği tasarım kadar dikkat çekici değilse o siteye giriş az olur fakat tasarımı orta halde olan bir web sitesinin içeriği de iyi olursa bu site daha fazla dikkat çekecektir. Sitemizde kullanacağımız içerikler alakasız yazılar olmamalıdır. Okuyucuların istedikleri bilgi yer almalıdır.

Tasarım

Web sitesi içeriklerinin hazırlayacağımız web sayfasının neresinde ve nasıl görünmesini planladığımız bölüm tasarım aşamasıdır. Tasarım aşamasında web sayfasının logosu nerede olacak, yazılar nerede olacak, menüler nerede olacak gibi soruların cevaplarını kâğıt üzerine ya da bilgisayara çizeriz. Bu bize çizim bittikten sonra belki daha fazla fikir getirecektir.

26 Eylül 2014 Cuma

Responsive Tasarım Hakkında Bilgiler

  Teknolojinin oldukça gelişmiş olduğu ve sürekli gelişmeye devam ettiği bu son dönemde yeni cihazların da ortaya çıktığını görmekteyiz. Örneğin önceleri masaüstü bilgisayarlar meşhurken şimdileri ise laptoplar bile yeni çıkan tablet bilgisayarlar sebebiyle eski olarak görülmektedir. Bildiğiniz gibi artık her türlü işimizi web siteleri aracılığı ile halledebiliyoruz. Bu sebeple arama motorlarından da anlaşılacağı gibi bir çok birey ve kurumun web sitesi bulunmaktadır. Bu siteler için belli tasarımlar gerçekleştirilmektedir. Fakat dediğim gibi sürekli yeni cihazların çıkması bu sitelerde uyum sorunu çıkarabiliyor. Örneğin günümüzde telefondan internet sitelerine giriş %25’i buldu. Bu sebeple artık bir çok site de resposive tasarımı kullanılmaktadır.

  Responsive tasarım web sitelerinin internete girilen tüm cihazlarda uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Örneğin telefonlarda bu sitelerin bazı kısımları kullanıcının yakınlaştırmasına gerek kalmadan değişerek kullanışlı bir hale gelir . Responsive tasarımın faklı cihazlar için standart boyutları :

Bilgisayar ekranları için : 1024 pixel ve üzeri
Tablet ekranları için : 768 ve 1023 pixel arası
Telefon ekranları için : 479 pixel ve aşağısı
Telefonların yatay ekranları için : 480x767 pixel

 Şeklinde sıralanmaktadır. Eğer sizde bir web sitesi kuracaksanız bu siteyi responsive tasarım kurallarına uygun bir şekilde yaparsanız her türlü kullanıcı kitlesine ulaşmış olur ve o sitenin daha popüler olmasını sağlar.

22 Eylül 2014 Pazartesi

WEB TASARIM HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

Bugün sizlere araştırmış olduğum web tasarım hakkında yararlı olabilecek bilgiler vereceğim. Web tasarımın işlerimizi nasıl kolaylaştıracağını, nasıl daha iyi bir şirket olabiliriz ve daha birçok konu hakkında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım.

Konumuza insanların web tasarımdan nasıl yaralanacağı hakkında bir soru ile başlayabiliriz. Burada insanlar web tasarımdan yararlanmayı ondan kendilerine nasıl pay çıkaracaklarını anlatacağım. İnsanlar bir iş yaparken yaptığı bu iş karşısında harcadığı emeğin karşılığını hemen almak isteyeceklerdir. Bu durumda çalışacakları firma veya kişiler işlerinde çok başarılı, deneyimli ve işi bilen kişilerden kurulu olması gerekmektedir. Karşılaşılacak bir sorun karşısında o sorunu yenmek amacıyla her türlü şeyi yapabilmelidirler.

Sayfa sahibi olan biri kendi sayfasını yaptırmak istediği zaman kendisine uygun kendisinin ihtiyacı olduğu çözümden anlayabilecek birilerini bulması gerekmektedir. Bu durumda insanlar çevrelerindeki insanlardan duyduğu şeylerle veya arkadaşlarının yönlendirmesi durumunda bazı firmalara yönelecektir. Bu firmalar söylendikleri gibi çözüme odaklı, iş bilen, kendinden emin ve güvenilir siteler olacağı kadar karşımıza daha yeni piyasaya çıkmış olan firmalarda çıkabilir. Bu tamamen kişinin aldığı tavsiyelere ve birazda şansına kalmıştır. Biz burada kişinin orta hallinin üzerinde bir firma ile karşılaştığını varsayalım. Burada kişi yaptırmak istediği web sayfasını kusursuz bir şekilde karşı tarafa anlatmalıdır. Böylelikle iki tarafta ne yapacağını bilecektir ve bu konuda pek zorluk çekilmeyecektir. Tersi bir durumda karşılaşacak olursak iki taraf için de sorunlar ortaya çıkacaktır. Böyle şeylere tahammül edemeyeceğimiz için karşılaşmak istemeyeceğizdir. Burada anlaşmış olduğumuz firma bize uygun özgün tasarımlar kullanmalıdır. Kullandığı tasarımlar bizim isteklerimizi karşılayacak şekilde olmalıdır. Projeye yaparken firma en iyi kodlama ve tasarımı yapabilmesi için gerekli bilgi kaynağına sahip olmalıdır. Bu şekilde müşterilerinin istediği türlerde tasarımlar yapabileceklerdir. Bu da kendilerine müşteri ile olan aralarındaki bağı güçlendirecektir ve onlara güven aşılayacaktır. Firma müşterinin her türlü ihtiyacını elinden geldiği en kısa sürede tamamladıktan sonra sorunsuz bir şekilde teslim edecek duruma gelince siteyi etkinleştirecek ve işini kısmen bitirmiş olacaktır. Bu olaylar gerçekleşirken burada müşterilerinde yapması gereken bazı şeyler vardır. Bunları da burada anlatmak gerekirse şöyle özetleyebiliriz. Müşteri tasarım başlamadan firmaya tamamının bir kısmını vermelidir. Bu şekilde bir kapora yani güvence gibi bir etken oluşacaktır. Bunun dışında firma web tasarımı ve kodlaması ile ilgilenirken kişinin firmayı sıkça arayıp onları sıkboğaz etmemelidir. Bu dediklerimizi iki tarafta uygulayacak olursa bizim açımızdan ve karşı taraf açısından sağlıklı koşullara elverişli olacaktır.

19 Eylül 2014 Cuma

Profesyonel Web Siteleri

Teknolojinin çok geliştiği ve hala da gelişmeye devam ettiği bu dönem de web ortamı en çok kullanılan ortamdır. Bu ortam bir çok alanda kullanılır ve bu alanları ziyaretçilere sunmak için web siteleri kullanılır. Bu web siteleri genelde tanıtım yani ün yapmak ve ticari işleri web ortamından da yürütmek için kullanılır. Günümüzde bir çok kaliteli isim yapmış işletmenin oldukça profesyonel web siteleri bulunmaktadır. Bu web sitelerinin profesyonel olmasını sağlayan ise kaliteli yapılan web tasarımlardır. Web tasarım kolay gibi gözükse ve herkes ben tasarımcıyım diye ortada dolaşsa da halbuki olay bu şekilde değildir.

Eğer kaliteli ve ziyaretçinin dikkatini çekecek bir sitenizin olmasını istiyorsanız öncelikle iyi referansları olan ve bu işi bilen bir tasarımcı bulmalısınız. Durum böyle olduğunda sitenizi yayına sokmak için geriye bir tek bu tasarımın düzgün bir şekilde kodlanması kalacaktır.

Web tasarım ile web programlamayı her zaman birbirinden ayrı tutmanız gerekecektir. Bu da tasarımını yaptırdığınız sitenin kodlanması için sitenizin hızlı çalışmasını sağlayacak kısa kodlar yazarak da işi halledebilen yazılımcılar bulmanız gerekecektir. Bunu da yaptığınız takdir de siz de profesyonel bir web siteye sahip olmuş olacak ve web ortamında önemli bir yere sahip olacaksınız.

11 Eylül 2014 Perşembe

Web Tasarımı İyi Yapanlar

Bu gün sizlere bir arkadaşımdan bahsedeceğim. Arkadaşımın ne kadar yetenekli biri olduğundan ve elinden neler geldiğini anlatacağım.

Geçen yaz açtığımız bir giyim mağazamız vardı. 8-9 ay kadar çok iyi giden satışlarımızda 1 ay içerisinde önemli derecede bir düşüş meydana geldi. Bunun nedenini hala anlamış değiliz ancak bunun nasıl gidereceğimiz hakkında birkaç fikir almıştık. Bu tür durumlarda bize internetten yardım alabileceğimizi söylediler ve bir web sitesi yaptırmamızı ancak bu web sitesinin web tasarımın çok iyi bir şekilde yapılmasını yani bize uygun ve bizi anlatan bir web tasarım ile yapılmış olması gerekiyordu. Bunun için bazı profesyonel kurumlardan yardım istedik ancak bu kurumlar yapacakları şeyin pahalı olduğunu ve tam olarak bizim istediğimiz gibi olmayacağını söylediler. Oysa bizim sorunumuz tanınmamaktı ve bize uygun olan şey bu değildi. Biz tarzımızı yansıtacak ve bizim halimizden anlayacak kişilerle çalışmak istiyorduk. Arayışlarımız çerçevesinde kendimize uygun bir tasarımcı bulamamıştık. Bu durumda yakınımızda bulunan bir okuldaki başarılı bir sınıfta bulunan İsmail’den bize bir web sitesi yapmasını istedik. Ona içinde bulunduğumuz durumu anlattık ve bizim neye ihtiyacımız olduğunu söyledik. İsmail de bizim bulunduğumuz durumu anladı ve işe koyuldu. Bizim halimizden anlamıştı ki yapmış olduğu site bizim istediğimiz gibiydi. Tamda ihtiyacımız olan şey buydu dedik. Sitenin istedikleri gibi yapılmasının nedeni ise sitelerini yapan İsmail’in daha önceden bu tür tecrübelerde bulunduğu ve kendisinden yardım isteyen kişilerin sorunlarını tam olarak dinlemeleri ve onlara göre birer web tasarım yapmasıydı. Çoğu zaman herkesin atladığı bu ayrıntıyı o artık biliyordu ve her zaman bu tür şeylere dikkat ediyordu. Artık her iki tarafta istediğine ulaşmış bir şekilde sorunu çözmüşlerdi.

Burada anlatmak istediğim piyasada bulunan birçok firmanın müşterilerini tam olarak dinlemeden iş yapması ve sorunlar karşılarına çıktığı zaman pek ilgilenmemeleri. Sadece kendi tarafındaki işleri düşünmeleri ve müşteri memnuniyetini 2. Sıraya attığıdır. Bu nedenle piyasada pek çok sağlam firma kalmamış olup kalanlar arasında da işini hakkıyla yapanlara iş verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

2 Eylül 2014 Salı

Web Tasarım Şirketleri

Web tasarım şirketleri sayesinde çok fazla tıklanma almayan, fakat içerisinde çok önemli bilgiler olan siteler içerik ve görsel bakımında n tamamen yenilenir ve bu sayede sitenin daha güzel bir görümüme kavuşması ve dinamik bir yapıya sahip olması sağlanır. Bu hizmetin vermiş olduğu dinamik yapı sayesinde bu site günümüz insanlarının dikkatini çekecek siteler olacaktır ve bu sayede bu siteye daha fazla insan uğrayacak ve bu siteden daha fazla online alışveriş yaparak bu sitenin para kazanması sağlanacaktır. Para kazanan bu site müşterilerine daha iyi hizmet vermek için parasını harcayacaktır ve bu sayede müşteriler de bu hizmetten memnun kalacaktır.

28 Ağustos 2014 Perşembe

Web Tasarım Yapmak

Web tasarım yapmak çok zor bir konudur. Çünkü bu sektörde geçen her dakika yeni bir şey çıkmakta ve kişinin iyi web siteleri yapabilmesi için bu şeyleri kullanması gerekmektedir. Bu şeyler genellikle programlar olmaktadır ve bu programlar sayesinde kişi daha rahat bir şekilde sitelerini yaparak müşterisinin beğenisini toplar. Ayrıca bu internet siteleri yeni programlarla yapıldıklarından dolayı bu siteye rağbet daha fazla olacaktır ve bu siteye tıklanma oranı artacak ve bu siteden daha fazla online işlem yapılacaktır.

25 Ağustos 2014 Pazartesi

Web Tasarım Çalışmaları ve Süreleri

Web tasarım çalışmalarının süreleri genellikle uzun sürmektedir. Çünkü bu firmalar müşterilerinin internet siteleri baştan aşağıya gözden geçirmektedir ve içerik ve görsel bakımdan yenileyerek çok güzel bir görünüm kazandırmaktadır. Bunu en iyi şekilde başarabilen firmalar bile uzun bir süre çalışmakta ve hayal güçlerini sınırına kadar zorlamaktadır. Bu şekilde firma ortaya çok güzel eserler koymaktadır. Bu sitelerde dinamik bir görünüm bulunmaktadır ve bu görünümün aksine bu sitelerin en güzel yönü hem günümüz insanlarına, hem de yeni gelecek nesillere hitap etmesi ve bu sayede fazlasıyla tıklanmasıdır.

21 Ağustos 2014 Perşembe

İnternet Üzerinden Web Tasarım Dersleri

İyi bir web tasarımcı olmak istiyorsanız stajınızı iyi bir şekilde yapmanız ve öğrendiğiniz her şeyi evinizde tekrar ederek kalıcı hake getirmeniz gerekmektedir. Bunu yaparken de internetten destek alabilirsiniz. internette bu işi anlatan çok sayıda site bulunmaktadır ve kişi bu siteler içinde en kolay anlayabileceği olanı seçerek derslere başlayabilir. Bazı insanlar video üzerinden bu dersleri verirken bazıları blok sitelerine bu işin ana hatlarını yazabilir ve bu sayede kişinin bu mesleğe tam olarak aşina olmasını sağlayabilir. Kişi genellikle bu iki seçenek arasından video olanını tercih etmektedir. Çünkü videolarda anlatım ile birlikte görsel olarak da kişinin anlayacağı örnekler yapılmaktadır.

12 Ağustos 2014 Salı

Php Tabanlı Web Sitesi Tasarımı

Web tasarım sektörü bildiğiniz gibi bu son dönemde oldukça ihtiyaç duyulan bir sektör haline geldi. Bir çok kişi web sitesi yaptırma talebinde bulunmaktadır. Mesela siz bir web tasarımcısınız sizin müşteriden alacağınız ilk bilgi kesnlikle sitenin ne ile kodlanacağıdır. Yani  html ile mi php ile mi ? Biz genelde kullanılan php diyelim şimdilik. Php taanlı bir sitenin tasarımında dikkat edilmesi gerekenlerden birisi de tasarımda yapacağınız kullanıcı giriş oanelleri vb. phpnin gerektirdiği şeylerin tasarımını yapmaktır.

5 Ağustos 2014 Salı

Fazla Müşteri İçin Kaliteli Web Tasarımı Gerekir

Yeni kurulan firmalar veya uzun yıllar faaliyette olan köklü firmalar her zaman müşteri sayısını artırmak ister. Bunu yapmak için de bazı çalışmalar, kampanyalar vb. aktivitelerde bulunup kazançlarını artırmayı hedeflerler. Müşteri artırmak için yapılabilecek en büyük  görevlerden biri de bir web sitesine sahip olmaktır. Bu site ziyaretçilerin katılımıyla sizin firmanızın daha fazla kişi tarafından tanınmasını sağlar. Bu işi bir siteyle yapmak için öncelikle sitenizin web tasarımı kaliteli olmalı yani sitenizi iyi bir web tasarım firmasına yaptırmalısınız. Bu sayede şık tasarımın müşteriler üzerindeki etkisini göreceksiniz.

24 Temmuz 2014 Perşembe

Web Tasarım Öğelerinden Çizgi, Şekil ve Alan

Bu makaleden web tasarım öğelerinden çizgi, şekil ve alan hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Çizgi : Web tasarım öğeleri içerisinde en fazla kullanılan öğelerden biridir. Çizgi, dikkatli belirli bir noktaya çekebildiği gibi belirli bir yolun izlenmesini de sağlayabilir. Ayrıca çizgiler yön ve hareket gösterebilirler.

Şekil : Şekil bir yüzey üzerine yaratılan iki boyutlu biçimlerdir. Farklı şekiller bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturabilirler. Şekiller kimi zaman herhangi bir cismin sadece kenar çizgileri ile görüntülenmesinde kullanılırlar.

Alan : Görsel materyallerde alan kullanımı materyalin anlaşılabilir olması açısından büyük önem taşır.

21 Temmuz 2014 Pazartesi

Özel Bir Hizmet

Bir web tasarım şirketine internet sitenizi teslim ediyorsanız bu sitenin özel bir site  olacağından emin olun. Çünkü bu şirketler müşterisinin isteğine göre siteye özel bir hizmet verirler ve bu sayede her sitenin özgün bir halde olmasını sağlarlar. Ayrıca bu bu şirketler internet sitenizin tasarımını ve içeriklerini değiştirerek daha güzel görünmesini ve dinamik bir yapıda olmasını sağlarlar. Ayrıca bu siteler günümüz programlarıyla yapıldığı için her yaştan insanın ilgisini çekebilir ve bu siteye uğramalarını sağlayabilir. Bu siteler bütün hatlarıyla özgün sitelerdir ve bu sitelere ekleyeceğimiz her şey sitenin özgünlüğünü etkilemektedir. Bu nedenle web tasarım şirketleri siteleri müşterisine verirken özgün içerikler kullanmalarını önerirler.

17 Temmuz 2014 Perşembe

Web Tasarım İşi Zevklidir

Bu makalemde sizlerle web tasarım işi hakkında bilgilerden bahsedeceğim. Web tasarım bildiğiniz renklerden, resimlerden ve içerikten oluşan projelerdir. Son dönem de birçok web tasarımcının ortaya çıktığını düşünürsek  bu işin bu kadar talep görmesinin sebebi be olabilir? Öncelikle web tasarım zevkli bir iştir. Ve bu iş için genelde herkesin bildiği photoshop programı kullanılır. Web tasarımı kodlamadan ayıran en büyük özelliği görsellik içermesidir. Ve görsel zekası güçlü olan herkes web tasarım yapmaya uygundur diye yazımı bitiriyorum.

15 Temmuz 2014 Salı

Dinamik Tipografi

Bir süredir web sitelerinde web-safe olarak adlandırılan web'e uygun sistem fontları kullanmak zorunda değiliz. Bu şu anlama geliyor ; artık web tasarımlarınızda tipografik olarak dilediğiniz kadar olmasa da eskisinden kat be kat özgürsünüz. FontFace, Google Web Fonts gibi uygulamalar ile artık tasarlardığınız web sitelerinde dilediğiniz fontu kullanabilir, böylelikle web tasarımlarınızı seçkin bir hale getirebilirsiniz. Tipografinin tasarım üzerindeki etkili gücünü de en etkin gücünü de en etkin ve görsel biçimde kullanabilirsiniz.

11 Temmuz 2014 Cuma

Web Tasarım Stajı Yapmak

Web tasarım işi iyi bir tecrübe isteyen ve her zaman kendini geliştirmeye bakan bir iştir. Çünkü günümüzde web sitelerinin dizaynı için yeni yöntemler ortaya çıkmakta ve bu işte çalışan insanların bütün bu yöntemleri öğrenmesi gerekmektedir. Çünkü bu yöntemler her zaman günümüz insanlarının site anlayışına göre tasarlanmıştır ve bu sayede müşteri daha memnun olabilir. Eğer bu işi öğrenmek istiyorsanız stajınızı aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Çünkü web tasarım işi okulda öğrenilecek bir şey değildir, bu iş gerçek hayatta test edildiğinde öğrenilebilir. Eğer bu işi öğrenmek istiyorsanız site tasarımında başarısız olmaktan korkmayın, tekrar tekrar başarısız olun ve en sonunda bu işi düzgün bir şekilde yapın. Çünkü her başarısızlıkta insan eksiklerini görür ve o eksikleri gidermek için çözüm yolları arar. Eğer bu eksikler giderilmezse ileride daha kötü sonuçlar doğurabilir ve bu eksiklerin genellikle stajda giderilmesi ve tam anlamıyla işe başlandığında bu eksiklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bu sayede siz de tanınmış bir web tasarımcı olabilirsiniz.

9 Temmuz 2014 Çarşamba

Web Tasarım Çalışmaları

Bu yazımda sizlere web tasarım çalışmalarının öneminden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi günümüzde birçok firmanın, kuruluşun hatta kişilerin bir çok web siteleri vardır. Bu siteler bildiğiniz gibi oluşturulurken oldukça zaman alıyor ve yorucu oluyor. Bir web sitesinin oluşturulmasında en önemli kriterlerden biri çalışma mantığıdır. Yani siz veya sitenizi yaptırdığınız web tasarım firması projeye başlarken ve uygularken kesinlikle planlı, programlı ve düzen içinde olunmalıdır. Çünkü sizin bu düzenli bir şekilde yaptığınız çalışma sonunda sizlere güzel bir sonuç çıkaracaktır . Eğer web siteniz başarılı olursa alanınızla ilgili başarıda gelecektir. Bildiğiniz gibi web siteleri insanların kendilerini ya da firmalarını tanıtmaları için yapılmış tanıtım ortamlarıdır.

7 Temmuz 2014 Pazartesi

Temelde Web Tasarım

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca web sitesi bulunmakta ve bu web sitelerine her yıl milyonlarca kişi tıklamaktadır. Fakat bu sitelerin çoğu düzenli bir şekilde kontrol edilmediği için çok uygulanmamakta ve kapanmaya yüz tutmaktadır. Web tasarım şirketleri bu kapanmaya yüz tutmuş şirketleri alır ve görünümüyle içeriklerini değiştirir. Bu tür firmalar siteleri baştan şekillendirerek arama motorlarında daha üst sıralara çıkmasını ve daha fazla ziyaret edilmesini sağlarlar. Ayrıca bu şirketlerden verilen seo çalışması çok kaliteli olmaktadır. Çünkü web tasarımla birlikte verilen seo çalışması şirketin kaliteli olduğunu gösterir.

3 Temmuz 2014 Perşembe

Tasarım Şirketleri

Dünyada birçok web tasarım şirketi bulunmakta ve şirketlerin geneli her yıl yüzlerce siteye görünüm be içerik sağlamaktadır. Fakat bu sitelerin çoğu teslim edilen sitelerin hakkını verememekte ve siteye güzel bir görünüm verememektedir. Bu yüzden firma sahiplerinin düzgün bir web tasarım şirketiyle anlaşması ve siteyi gönül rahatlığıyla teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca teslim edilen firmanın iyi bir seo hizmeti vermesi site için en güzel şey olmaktadır. Böylece site her zaman göz önünde olacaktır.

1 Temmuz 2014 Salı

Freelance Web Tasarım

Freelance web tasarım yapan kişi sayısı bir hayli fazladır. Lakin bunların hepsi ne kadar para kazanıyor derseniz iyi bir para kazanan sayısı fazla değildir. Genel olarak kurumsal firmalar tercih edilmektedir. Çünkü bu firmalar daha güvenilir ve ekip çalışmasından dolayı yapılan iş daha iyi olmaktadır. Kişisel olarak çalışmak istiyorsanız kendinizi son derece iyi bir şekilde geliştirmeli ve iyi işler çıkarmalısınız. Çünkü piyasada bu sektörde güvenilmez insan sayısı oldukça fazladır. Web dünyasının iyi bir çalışanı olmak için kurumsal firmalarda kendinizi tanıtmanız gerekmektedir.

23 Haziran 2014 Pazartesi

Dinamik ve Statik Web Siteleri

Web sitelerini dinamik ve statik olarak ikiye ayırabiliriz. Tabi ki de adları olduğu gibi işlev olarak ta birbirlerinden farklıdır.

Dinamik web siteleri kullanıcı ile etkileşim halindedir yani kullanıcı dinamik web sitelerine müdahale edilebilir müdahale edebilir derken siteye yorum yazılabilir, ankete cevap verir gibi şeyler.

Statik web siteleri ise artık günümüzde pek kullanılmıyor.Statik web sitelerinde sabit bir içerik vardır değiştirilemez yani kullanıcı sitede herhangi bir müdahalede bulunamaz.

Bootstrap Nedir Avantajları Nelerdir?

Web sayfaları üretmek için ve bu üretimin kolay hale gelmesi için sürekli yeni yazılımlar ortaya çıkıyor.Bu son dönemde çıkan yazılımlardan biride bootstrap'tır. Bootstrap özellikle mobil uyumlu bir arayüz yaratmak istenildiğinde daha etkili bir çözümdür. Bootstrap'ın en büyük avantajları çok fazla html ve css bilgisi olmayanların bile web tasarım yapabilmesi ve web site oluşturmasına imkan sunması, web uygulamalarını ve web sitelerini daha yüksek hızda ve güzel bir yapıyla oluşturulmasını sağlayan kodlamanın hazırlanmış halinde gelmesidir.Yani bootstrap notepad++ ve metin belgesi gibi editörlerden daha gelişmiş kullanıcıya daha çok kolaylık sunan ve içerisinde hazır paketler bulundurarak yeni kodlamaya başlayanın bile kodlamayı öğrenmesini sağlayan bir yazılımdır.

Domain Nedir Ve Uzantıları Nelerdir?

Web tasarımını yaptığınız bir sitenin adresinin adı örneğin www.asd.com ise bu adrese domain denir yani bir web sitenin veya hizmetin adıdır.Türkçe karşılığı alan adı demektir.Domainler kayıtlı isimlerdir şirketler domain aldıkların da keni isimleriyle alırlar.

Bir domain sonunda tr,es,au gibi ülke kodları veya domain türüne göre com,net,org,gov,edu gibi uzantılar yer alabilir.Bu saydığımız uzantılar sitenin hangi kuruluşa ait olduğunu gösterir.

com=ticari kuruluş veya şirket

co=Ticari kuruluş veya şirket

edu=eğitim kurumu

gov=devlet kuruluşu

mil=askeri kuruluş

net=internet hizmeti sunan kuruluş

org=kar amacı gütmeyen kuruluş

Web Tasarımında Kullanılacak Yazılımlar Hakkında Bilgi

Web tasarımında kullanılacak yazılımlar hakkında bilgi

***Photoshop=Web sitesinin tasarımını yapmamızı sağlar.

***Fireworks=Animasyonlar hazırlamamızı ve çizimler yapmamızı sağlayan yazılım.

***Flash=Sayfamıza ekleyeceğimiz animasyonlar için animasyon programı.

***Dreamweaver,Notepad++,Sublime Text=Web sayfamızın kodlamasını yapmamızı sağlayan web tasarım editörleri.

***Google Chrome,Firefox=Sitemizi görüntülemek için tarayıcı programlar.

Web Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Temel İlkeler

Web tasarımında öncelik her zaman içeriktedir.Eğer içerik güzel ise ziyaretçilerin dikkatini çeker ve kullanıcının sitede kalma süresi uzar.Ama içerik güzel değilse yani tasarımı zayıfsa kullanıcılar sizin sitenizi ziyaret etmez. Yapıcağınız site her zaman kullanıcının istekleri karşılamalıdır.

İçeriklerini hazırlayacağımız görünüm planlarını yaptığımız aşama tasarım aşamasıdır.Tasarım aşamasında logonun nereye yerleştirileceği menünün nasıl olacağı gibi olaylar bir kağıda veya bilgisayara çizilir ki çalışmamız planlı ve düzgün olsun.

Bu bölümde yaptığımız şeye arayüz tasarlamak ta diyebiliriz.Bu saydığımız ilkeler web tasarımında dikkat edilmesi gereken ilkelerdendir.

Web Tasarımda Css'in Önemi

Öncelikle css 'in İngilizce ve Türkçe açılımlarını söylemek istiyorum İngilizce açılımı cascading style sheets Türkçe açılımı ise basamaklanmış stil katmanları dır.Şimdi css'in önemine ve neden kullanıldığına geçebiliriz. Css oluşturacağımız siteye stil vermeye yarar.Yani yazıların,alanların,menülerin vb. daha sayamadığın site tasarımıyla ilgili birçok şeyin özelliklerinin verilmesini sağlar. Css bir programcıya kolaylık sağlayan bir yazılım dilidir.Örneğin html kodlarında bir paragrafa tek tek özellik vermemiz gerekirken css ile html kodlarına müdahale edip tüm paragrafa bir kere de müdahale edebiliriz.

Html Nedir Ne İşe Yarar?

Html aslında bir programlama dili değildir.Çünkü html kodlarıyla kendi başına çalışan bir program üretemeyiz ancak  html dilini yorumlayabilen programlarla kendi başına çalışabilen programlar üretilebilir.Bu arada html'nin son sürümü html5'tir. Html'nin ingilizce açılımı Hyper Text Markup Language'dir. Html W3C tarafından standartlaştırılmaktadır. Html etiketlerden oluşur.Örneğin içerisinde diye bir etiket vardır.Bu etiketler yeni html5 ile kesinlikle kapatılmak zorundadır.Bu etiketlerin arasına web sitemizde görüntülenmesini istediklerimizi yazarız.Yani bu da şu anlama geliyor html ile css gibi değişik dillerin yardımıyla gayet başarılı bir şekilde web tasarım yapılabilir.

Photoshop Programı Ne İşe Yarar?

Photoshop bir tasarım programıdır.bildiğiniz üzere photoshop dünyanın en çok kullanılan resim editörüdür.Bu program ile basit olarak örneğin bir arabanın rengini değiştirebilirsiniz,2 resmi birleştirerek yeni bir resim ortaya çıkarabilirsiniz.

Bunun dışında çoğu kişinin kullandığı bu program artık insanlara basit gelebilir çünkü bu program ile bir renk değiştiren photoshop bildiğini zannediyor.Halbuki bu durum böyle değildir bu resim editörü gazetelerdeki,dergilerdeki,duraklardaki reklam panolarındaki göz alıcı resimlerin ortaya çıkmasını sağlayan resimler üzerinde iyileştirme yapmamızı sağlayan piyasada fazlaca kullanılan güçlü bir programdır.

Ayrıca bu programı günümüzde web sitesi tasarlayanlar sıkça kullanmaktadır.Bu editör sayesinde sitemizin logosunu tasarlayabilir ve bannerler oluşturabiliriz, ayrıca web tasarımı başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliriz.

Dreamweaver Nedir Ne İşe Yarar?

Dreamweaver programı bir html editörüdür.Aslında bir çok editörle html kodu kullanarak site yapılabilir fakat bunlardan en gelişmişi dreamweaver'dir. Dreamweaver  web tasarımı kolaylaştıran bir programdır ve bu sayede tecrübelisinden tecrübesizine birçok kişinin ilgi odağı olmuş ve o kişiler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Dreamweaver programının en büyük avantajı kodsuz bir şekilde editör yardımıyla yaptığımız tasarımlar arka planda html diline çevrilir.Kısacası dreamweaver html'nin en kolay ve zevkli bir şekilde kullanıldığı bir editördür.

22 Haziran 2014 Pazar

Web Tasarım İş İlanları

Gazetelerin iş ilanlarına baktığınızda iş ilanlarının bilgisayar bölümün de genelde web tasarım vardır.Bu durum günümüzde birçok işletmenin olduğu ve birçoğunun bir  siteye ihtiyaç duyduğu düşünülürse web tasarım iş ilanları epeyce fazladır.Bu ilanların veren bütün firmaların başarılı olduğunu söyleyemeyiz.Bunun için iyi araştırıp kendimizi geliştireceğimiz doğru işi  bulmalıyız.Bu alanda iş ilanlarının fazla olmasıyla beraber çoğu bilgisayar alanında bu kadar ilan verilmez çünkü o alanlar web alanı kadar gelişmemiştir.Tabi bu ilanların çokluğu piyasada çok iyi tasarımcı ve yazılımcı olmadığını da gösterir.Eğer bu alanda çalışan eleman sayısı fazla olsaydı  bu ilanlar fazla olmazdı.Bu yüzden kendinizi bu alanda geliştirin ve işi kapın.

Web Tasarım Zor Mudur?

Programcılığın hiçbir alanı kolay değildir.Eğer kolay olmasını istiyorsak bunu kendimiz çalışarak yapmalıyız.Tabi web tasarım ile programcılığı ikiye ayırmak gerekir. Tasarım kodlamadan  daha kolay yapılabilir diyebiliriz. Eğer siz tasarımda başarılı olmak istiyorsanız çabalamalısınız Ek olarak birde sizin görsel  zekanız gelişmiş değilse  çok çalışsanız bile pek fayda edeceğini sanmıyorum. Ama görsel zekanıza güveniyorsanız çalışarak tasarımı da  kendi çabanızla kolaylaştırabilirsiniz.Tasarım programlarının en yaygın olanı yani halk arasında en çok kullanılanı photoshop'tur.Bu programı kullanabilmek çok zor görünmese de mesela başarılı bir site tasarımı yapmak zordur. Photoshop'u kurslara giderek profesyonel bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Web Tasarım Elemanında Aranan Nitelikler

Öncelikle bir tasarımcı olacaksanız görsel zevkinizin üst seviyede olması gerekmektedir. Tabi ki de sadece görsel başarı yeterli değil bu sadece işin bir kısmını bildiğiniz anlamına gelir.Bu işte başarılı olabilmek için özellikle tasarım programlarını ve yanında html, javascript, jquery, php gibi web yazılım dillerini de bilmeniz sizin açınızdan çok iyi olacaktır. Bu işin tasarım ve kodlama alanında aranan özeliklerdendir. Bir de sizin araştırmayı sevmeniz bilgisayar ve programcılık konusunda istekli olmanız gerekmektedir.Sabırlı olmalısınız ve çalışmaya istekli olmalısınız.Bu saydığım kriterlerin hepsi olmasa bile birkaçı sizde varsa bu alanda başarıyı yakalayabilirsiniz.Örneğin sadece html  biliyorsunuz.Siz kendinize bu bana yetmez kendimi dahada geliştirip yeni programlama dilleri öğrenmek istiyorum derseniz ve bunu lafta bırakmayıp başarırsanız bir tasarımcıda aranan nitelikleri tamamlamış ve başarılı olursunuz.

Kampanya Bannerları Nasıl Hazırlanmalıdır ?

Öncelikle bannerı açıklamak istiyorum; banner web sayfalarında yayınlanan reklam panolarıdır. Yani sizin sitenizin başka bir sitede reklamını yayınlayarak tanınabilirliğinin artmasını sağlar.Çünkü eğer siz kendi sitenizin reklamını başka sitelerde etkili bir şekilde yayınlarsanız o sitenin ziyaretçilerinin dikkatini çeker ve o reklama tıklandığında sizin siteniz açılır ve böylece sitenizin tıklanma oranı artar bu şekilde de müşterinizin artma olasılığı da artar. Bannerınızın yani yayınlayacağınız reklamın hazırlanmasında ölçü çok önemlidir.Genel anlamda banner hazırlama da kullanılan ölçüler jenerik bannerlerı için 468×60 400×50 400×40 125×125 120×240 120×60 88×31 vb. dir.Bilboard bannerların da ise 416x128 vb. şeklindedir.Yani siz kendi bannerlerınızı hazırlarken bu ölçülere dikkat ediniz çünkü kampanya bannerlarının hazırlanmasında en önemli etken ölçüdür.Tabi yayınlayacağınız bannerın bir ücrete tabi olduğunu da unutmamak gerekir.

Web Tasarım Kursu

İstanbul'un birçok yerinde çok fazla web tasarım kursu var.Önemli olan bizim mesleği tamamen öğrenmemizi sağlayacak kaliteli kurslara gitmektir.Ücreti ne kadar fazla olursa olsun size iş garantisi verdiği için bu kaliteli kurslara gitmek sizin iş hayatınız için önemli bir yere sahiptir.Bu kurslar birçok iş yeri ile bağlantılı olup başarılı öğrencilerini çalışan eksiği olan web tasarım firmalarına göndermektedir.Bu kursları önermemin sebebi  diğer daha az maliyetli kurslardan  daha ağır içerikli dersler göstermeleri ve iş yapısına uygun konular işlemeleridir.Mesela ücretsiz kurslara gitmek sizin için sadece bir sosyal faaliyet olmaktan öteye geçmeyecektir.Çünkü gösterdikleri konular çok temel konular derine inmeden iş hayatında işimize pek yaramayacak  özet  niteliğinde konular denebilir.Sizin gideceğiniz kursu önceden iyi analiz etmeniz ve size uygun olacağını düşündüğünüz kurslara yani ciddi eğitim veren kurslara gitmenizi öneririm.Böyle bir kursa gittiğiniz takdir de sizin de çabalarınızla web tasarımı iyi bir şekilde öğrenmiş ve güzel bir işe girmiş olabilirsiniz.

Web Tasarım Okumak

Bu yazımda web tasarım okumanın avantajlarını ele alacağım.Öncelikle orta okulu bitirmiş ve meslek lisesine gidecek olanların web mi veri mi sorusunu cevaplamak istiyorum.Bence web bölümünü tercih etmelisiniz. Hemen sebeplerini sayalım öncelikle web bölümüne gittiğiniz de html, photoshop, veritabanı gibi bölümler de ders göreceğiniz gibi iş bulma imkanınız da artacaktır.Çünkü veri tabanı bölümünde c# ve ms access programlarını göreceksiniz ve bu iki programı bilmenizin size pek faydalı olacağını sanmıyorum çünkü iş alanı çok dar. Web bölümün de kullanılan programların fazlalığı ve bu programların 3 veya 4 tanesini bilmeniz sizin ortalama bir işe girmenizi sağlayacaktır. C# bilene iş yok demiyorum ama gerçekten zor.Ayrıca çok sabırlı olmak gerekiyor görselden uzak masaüstü yazılımları yapmak insanın gerçekten canını sıkıyor. Web bölümünün çok kolay olduğunu da söylemiyorum ama en azından çok daha fazla görsellik içerdiği için işi daha eğlenceli ve can sıkmayan bir hale getiriyor.Son olarak da çağımızın web ortamına döndüğünü ve çoğu işlemlerin online olarak yapıldığını düşünürsek web tasarım okumak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Web Tasarım Nedir Ve Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Web tasarım bir sitenin planlı ve göz alıcı bir şekilde tasarlanmasıdır.Tasarım deyince aklınıza sadece resimler,yazılar vb. şeyler aklınıza gelse de bu işin bir de kod kısmı vardır.Bunu da unutmamak gerekir.Web tasarım genelde öncelikle bir tasarım ortaya çıkarılır örneğin photoshop programıyla daha sonra bu tasarım html,javascript,jquery gibi web programlama dilleriyle koda dökülür.Tasarım yapılırken dikkat edilmesi gerek etkenlerden en önemlisi kullanıcıyı o sitede uzun süre tutabilecek göz alıcı şık bir tasarım yapmaktır.Ayrıca web sayfasının kodlamasının iyi programcılar tarafından yapılması gerekir.Çünkü İyi bir programcı 3 satır kod kullanırken tecrübesiz bir programcı 5 satır kod kullanabilir bu da yapmış olduğunuz sitenin ağır çalışmasına sebep olabilir.Bir sitenin ağır çalışması da kulllanıcıyı o siteden kaçırır ve siteye gelen ziyaretçi sayısı iyice düşerek sitenizin popülerliğinin düşmesine sebep olabilir.

9 Nisan 2014 Çarşamba

Web Siteleri Nasıl Yayınlanır?

Web tasarım blogumuzda siteniz ile ilgili bir çok bilgi verdik. Kendi sitenizi için adımlar atmış olabilirsiniz. Belki de bir firmayla anlaştınız. Eğer bir site kodlaması yaptıysanız şimdi o siteyi yayınlama vakti gelmiştir. Öncelikle kendinize bir hosting ve domain temin etmeniz gerekiyor. Bu hizmetleri bir çok firma vermektedir.

Bu adımları hallettiğinizi varsayıyorum. Şimdi size bir ftp programı gerekiyor. Bundan sonra firmanın size vermiş olduğu hosting bilgilerinizle dosyalarınızı internet ortamına atabilirsiniz.

4 Nisan 2014 Cuma

Ücretsiz Web Temaları

Kendinize veya firmanıza ait bir web siteniz olmasını istiyorsanız temalara mutlaka yolunuz düşecek. İnternet üzerinde ücretsiz olarak sunulan temalar hazır olarak indirebilir ve kullanabilirsiniz. Eğer domain ve hostinge sahip değilseniz bloglardan yararlanabilirsiniz.

Size özel bir tasarım olmasını istiyorsanız ücretsiz template kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü internet sitenizin size özel bir web tasarım hizmetine ihtiyacı var uygun fiyatlı olarak satılan temalardan yararlanabilirsiniz. Kişiye özel olarak yapılanlar fiyat olarak daha pahalı olabiliyor.

20 Şubat 2014 Perşembe

Web Tasarım Firmaları

Web tasarımda seçilen firma oldukça önemlidir. Yani site yaptıracağınız yer ilk olarak firma olmalıdır. Daha sonra web tasarım ve programlama yaptırırken dikkat edilmesi gereken hususları sorgulayın. Yani güncel bir web sitesi olmasına dikkat edin. Yani daha canlı, dinamik ve kolay değişiklik yapılabilecek bir tasarım olmalıdır. Ayrıca arama motorlarına uygun olarak yapılmalı aksi takdirde web sitenizin internet üzerinde tanınması zaman alabilir.

Dinamik Web Tasarım

Herkesin de bildiği gibi günümüzde web sitelerinin işlevleri aynı kalmakta ama dizayn konusunda değişikliğe gidilmektedir. Şu anda piyasadaki web siteleri daha canlı ve daha dinamik yapılmaktadır. Web tasarımda her geçen gün eski web siteleri kötüye gitmekte ve canlı tasarımlar değer kazanmaktadır. Bu durumla birlikte eski web sitelerinin daha gelişmişi yapılmakta ve internet üzerinden hizmete sunulmaktadır.